>

Valtioneuvoston asetus (VNa) rakennusten kosteudesta 782/2017, joka tuli voimaan vuoden 2018 alusta, tulee myöhemmän ohjeistuksena myötä vaatimaan kosteudelle alttiissa rakennushankkeissa tilaajaa nimeämään kosteudenhallintakoordinaattorin.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on varmistaa  hankkeen kosteudenhallintaorganisaation toiminta ja auttaa hankkeessa hoitamaan kosteudenhallinta kunnolla. Kosteudenhallintakoordinaattorilta vaaditaan laajaa osaamista hankkeen kosteudenhallinnan riskeistä ja niihin varautumisen keinoista. Lisäksi tarvitaan kattavaa osaamista kosteudenhallintaan liittyvästä rakennetekniikasta kuten märkätiloista ja vesikatoista.

Suomen Rakennusmestareilta hankittu kosteudenhallintakoordinaattori huolehtii monipuolisesti hankkeesi kosteudenhallinnasta.
Kysy lisää Eetulta numerosta 040 874 0308.

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!