>

Vahingon haltuunotto on tärkein asia, kun vahinko on syntynyt. Usein siihen riittää kuivausliike ja työmaan osaavan työnjohdon ripeät toimenpiteet. Joskus kuitenkin vahinko vaatii koordinointia ja haltuunottoa siten, että erikoistilanteiden ammattilainen saapuu viipymättä paikalle arvioimaan tilannetta - aina ei työnjohtokaan ymmärrä asian vakavuutta.

Suomen Rakennusmestarien erikoismies vastaa kun sinulla on hätä kädessä. Tilanteeseen saapuva rakennusmestari ottaa kylmän viileästi tilanteen haltuun heti hälytyksen saatuaan ja osoittaa jo matkan varrelta erilaisissa tilanteissa eri osapuolille ne tehtävät, jotka tulee hoitaa.

Esimerkkeinä vahingoista, joissa tarvitaan erikoismiestä:

  • Sortumavaarat, sortumat ja kantavien rakenteiden vauriot
  • Massiiviset vesivahingot
  • Omituiset äänet, hajut tai tärinät rakenteissa

Kysy lisää Eetulta numerosta 040 874 0308.

Esimerkiksi taloyhtiöiden ja kiinteistöjä hallitsevien yritysten on hyvä sopia jo valmiiksi pitkäaikaissopimus, joka takaa ennakkoon kiinteistön kriisitilanteiden haltuunoton. Sopimuksella tutustumme kiinteistöön jo ennalta, jolloin tilanne saadaan haltuun nopeammin kun sen aika tulee. Palveluun on helppoa myös liittää kiinteistön riskikartoitus, jolla pyritään ennakoimaan riskejä niin käytön kuin rakentamisen ja remontoinninkin ajalle.

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!