>

Sekä korjauskohteissa, että uudiskohteissa tarvitaan joskus ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa sekä valmiin betonirakenteen lujuudesta, että kovettuvan betonirakenteen lujuudenkehityksestä.

Betonin lujuusmittaus voidaan suorittaa niin olemassa oleviin parvekkeisiin ja kantaviin rakenteisiin, kuin uudisrakentamiseen ja vasta rakennettuihin rakenteisiin. Näin voidaan myös esimerkiksi varmentaa epäilyt väärien betonimassojen käytöstä. Betonin lujuutta heikentävä karbonatisoituminen voidaan myös pois sulkeabetonin lujuusmittauksella, jolloin se kannattaakin tehdä esimerkiksi ennen kalliimpia ja pintoja rikkovia ohuthiekokeita.

Suomen Rakennusmestarien betonin lujuusmittauksessa saat selville betonin lujuuden mittaushetkellä. Lisäksi jos suunnitelmia on käytettävissä, voidaan arvioida lujuuden riittävyys eri tilanteissa sekä esimerkiksi rakenteen kuormitettavuutta. Lisäksi olemassa olevista rakenteista voidaan arvioida esimerkiksi sortumisvaaraa.

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!