>

Erikoisvalvontatoimeksiannot keskittyvät huippuunsa tehostettuihin valvontatoimiin, joissa opastamme työn toteuttajat ennakkoon valvontatilanteisiin ja suoritamme sitten varsinaiset tarkastukset tehokkaasti. Valvontamme peruspilarina on aina viestintä, jossa osapuolet tietävät kaiken erityisen, johon kuuluukin kiinnittää huomiota.

Erikoisvalvonta on erityisillä valvontalaitteilla ja -osaamisella tehtäviä erityisiä kertaluonteisia valvontatoimeksiantoja, joissa tilaaja haluaa varmentaa esimerkiksi normaalin yleisvalvonnan lisäksi yleisvalvojan osaamisen ylittäviä erityisiä rakentamisen tehtäviä.

Erikoisvalvonnassamme tilaaja ja urakoitsija perehdytetään erikoisvalvontatilanteeseen, jolloin valmistellaan ajankohtainen tilanne oikeaksi tarkastuskäynnille.

Erikoisvalvonta raportoidaan aina kirjallisesti.

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!