>

Luetteloimme tässä osiossa sellaisia toimeksiantoja joihin olemme erikoistuneet ja jollaisia teemme säännöllisesti. Esimerkkien kautta saat käsityksen osaamisten laajuudesta ja siitä, olisimmeko pienissäkin ongelmatilanteissasi se tehokkain ja joustavin ratkaisu.

image

Paremman rakentamisen puolesta!

Loviisantie 351, 06200 Porvoo
+358 (0)40 874 0308
apua@rakennusmestarit.fi

Ei se ole niin pienestä kiinni!

"Rakentaminen ja asiakaspalvelu voidaan yhdistää tehokkaaksi ja asiakasta miellyttäväksi kokemukseksi. Se vaatii ammattilaiselta vain tahtoa, ammattiylpeyttä ja ajan hermolla pysymistä."

Paremman asiakaskokemuksen puolesta!